Sunday, May 29, 2016

Tướng Dwight Eisenhower (1890-1969) Tổng thống thứ 34 của Hoa Kỳ

Phạm Văn Tuấn Ông Dwight D. Eisenhower là một vị tướng cao cấp và vị Tổng Thống thứ 34 của Hoa Kỳ, là nhà lãnh đạo quân sự của các lực lượng Đồng Minh tại châu Âu trong thời kỳ Thế Chiến Thứ Hai. Tướng Dwight Eisenhower đã là vị Tư Lệnh Tối Cao của … Đọc tiếp

No comments:

Post a Comment