Tuesday, June 21, 2016

Chính sách miền núi của các triều đại phong kiến và hệ quả đối với đời sống xã hội Sơn La

  Khổng Đức Thiêm 1 . SƠN LA THỜI LÝ – TRẦN – LÊ Năm 1009 Lý Công Uẩn lên ngôi, lập nên nhà Lý, dựng quốc đô ở Thăng Long để tạo lập một trung tâm chính trị, kinh tế và văn hoá của quốc gia Đại Việt. Ra đời ở khoảng cách về … Đọc tiếp

No comments:

Post a Comment