Monday, June 6, 2016

Chuỗi luận lịch sử trong huyền thoại Hồ Chí Minh

Trương Thái Du  A. Một vài huyền thoại phong kiến. Có thể nói chậm nhất là từ thời nhà Đinh, việc xây dựng huyền thoại cho các lãnh tụ khai quốc rất được chú trọng. 1. Đinh Bộ Lĩnh: Đại Việt sử lược (1388): Đinh Tiên Vương tên húy là Bộ Lĩnh, người ở động … Đọc tiếp

No comments:

Post a Comment