Wednesday, June 22, 2016

Gamal Nasser và Phong trào Sĩ quan Tự do

Mình Ên 1. Bối cảnh địa lý và lịch sử của Ai Cập (Egypt) Ai Cập là một quốc gia nằm ở góc Đông Bắc của Châu Phi với diện tích và dân số đều tương đương với Việt Nam; các phía Nam giáp Sudan, Tây giáp Lybia, Bắc giáp Địa Trung Hải, Đông giáp … Đọc tiếp

No comments:

Post a Comment