Tuesday, June 21, 2016

Hội Lim- Hồn nước gọi ta về

 Khổng Đức Thiêm  I. TỰA ĐỀ Đột khởi giữa đồng quê mượt óng vùng đất Tiên Du là núi Lim thanh lặng, lô xô đất đá xen nhau, tuy chưa thật ảo huyền thơ mộng nhưng lớp lớp lăng tẩm, chùa quán triền miên chạy khắp đồi gò, cũng đủ tạo nên sự thâm u, … Đọc tiếp

No comments:

Post a Comment