Monday, June 27, 2016

Mấy suy nghĩ về văn hóa ẩm thực vùng Tây Nam Bộ

  Huỳnh Thiệu Phong (1) Văn hóa là một khái niệm có nội dung rất rộng. Cố giáo sư Đào Duy Anh từng đưa ra một định nghĩa kinh điển về văn hóa: “Văn hóa tức là sinh hoạt” [1: 11]. Khái niệm trên cho thấy nội hàm khái niệm văn hóa là một phạm trù … Đọc tiếp

No comments:

Post a Comment