Wednesday, June 29, 2016

Nhà ngoại giao Phạm Ngọc Thạch

  Khổng Đức Thiêm  Phạm Ngọc Thạch (1909-1968), sinh tại Sài Gòn, tốt nghiệp Đại học Y khoa Hà Nội năm 1935, về quê mở bệnh viện tư. Ông tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1939, là đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương. Tháng 5-1945, có nhiều đóng góp cho phong trào … Đọc tiếp

No comments:

Post a Comment