Wednesday, June 22, 2016

Những danh nhân Bắc Giang với sự nghiệp bang giao của đất nước

Khổng Đức Thiêm  LỤC NAM – MỘT VÙNG SÔNG NÚI CÓ TRUYỀN THỐNG KHOA BẢNG VÀ BANG GIAO SỚM NHẤT BẮC GIANG Nho học – với tư cách của một thứ tôn giáo, du nhập vào Việt Nam khá sớm, gắn bó với quá trình bành trướng của các thế lực kinh tế và chính … Đọc tiếp

No comments:

Post a Comment