Thursday, June 23, 2016

Tổ chức xã hội cổ truyền và bộ máy quản lí nhà nước tại tỉnh Sơn La dưới các chế độ cũ

  Khổng Đức Thiêm. I. TỔ CHỨC XÃ HỘI CỔ TRUYỀN Khu vực người Thái Từ thế kỷ XI, người Thái sinh tụở Việt Nam trong một cộng đồng được sử sách cũ gọi là nước Ngưu Hống. Thực thể này đãđược Đại Việt Sử ký Toàn Thư (Bảnkỷ, Q.4a) ghi nhận: “Đinh Mùi/Long Chương … Đọc tiếp

No comments:

Post a Comment