Thursday, June 23, 2016

Từ nhà tù đến nhà ngục Sơn La

                                                       Khổng Đức Thiêm 1 . QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG, MỞ RỘNG Ngay từ khi Đạo quan binh II được thành lập và đi vào hoạt động, người Pháp đã xây dựng đề lao (prison) Vạn Bích đặt tại khu vực Đạo lỵ thuộc khu vực Tạ Bú. Năm 1885, tỉnh dân sự Vạn Bú … Đọc tiếp

No comments:

Post a Comment