Wednesday, July 27, 2016

Nhà Tây Sơn sụp đổ và những câu sấm Trạng Trình

GS  Cao Ngọc Lân 1. Bức tranh toàn cảnh nhà Tây Sơn Vào thời điểm vinh quang nhất của phong trào Tây Sơn trong công cuộc thống nhất đất nước 1786 – 1787 mà Nguyễn Huệ là người tiêu biểu nhất thì phong trào Tây Sơn đã bị Nguyễn Nhạc phong kiến hóa, phân phong làm … Đọc tiếp

No comments:

Post a Comment