Sunday, July 17, 2016

Những giá trị tích cực của Nho giáo trong Bộ luật Hồng Đức.

Nguyễn Minh Tuấn* (Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà nội,   Chuyên san Kinh tế – Luật, T.XX, No 4, 2004, trang 39-44) Quốc Triều Hình Luật thời Lê (hay còn được gọi là Bộ Luật Hồng Đức) là bộ luật được nhiều nhà khoa học trong nước và nước ngoài đánh … Đọc tiếp

No comments:

Post a Comment