Wednesday, July 27, 2016

Sự hình thành và phát triển văn hóa Ả Rập – Hồi giáo

Trần Hồng Vân Văn hóa Arap – Hồi giáo được chúng tôi sử dụng, như một khái niệm, phần nào mang tính ước lệ, với nội hàm: 1. Đó là nền văn hóa bằng tiếng Arap của người Arap và các dân tộc theo đạo Hồi; 2. Về mặt lịch đại, nền văn hóa này … Đọc tiếp

No comments:

Post a Comment