Monday, July 25, 2016

Về một số văn bản gốc thời dựng Đảng

  Khổng Đức Thiêm Năm 1978, khi xuất bản cuốn sách Các tổ chức tiền thân của Đảng (Văn kiện), do chưa phát hiện được một số văn bản gốc có liên quan đến thời kỳ thành lập Đảng (hiện đang được lưu trữ tại Kho Tư liệu Viện Lịch sử Đảng), nên Ban Nghiên … Đọc tiếp

No comments:

Post a Comment