Tuesday, July 19, 2016

Vùng Đông Nam Á đầu thế kỷ 16 dưới mắt nhìn của Tome Pires

Dutch map of South East Asia 1635 Ngô Bắc dịch Có lẽ bản tường thuật đầy đủ nhất và quan trọng nhất về vùng Đông Nam Á được viết hồi tiền bán thế kỷ mười sáu là bài The Suma Oriental của Tome Pires (sinh vào khoảng 1468 – chết vào khoảng 1539) [xem thêm … Đọc tiếp

No comments:

Post a Comment