Sunday, July 24, 2016

Ý nghĩa cuộc Bầu cử Tổng thống Mỹ 2016

Francis Fukuyama, Foreign Affairs, July/August 2016 Trần Ngọc Cư dịch “Ý nghĩa đích thực của cuộc tuyển cử này là sau nhiều thập niên, thể chế dân chủ Mỹ rốt cuộc đang đáp ứng trước tình trạng bất bình đẳng và bế tắc kinh tế ngày một nghiêm trọng mà đại bộ phận dân chúng … Đọc tiếp

No comments:

Post a Comment