Tuesday, August 23, 2016

Hàn Quốc thời kỳ 1962-1992

PGS.TS. Lê Đình Chỉnh Đại chiến thế giới II kết thúc (1945), Bán đảo Hàn được giải phóng, thoát khỏi ách thống trị của Nhật sau hơn 35 năm. Trên toàn bán đảo, người dân xứ Hàn từ thành thị đến nông thôn được sống trong niềm hân hoan mừng ngày giải phóng và kỳ … Đọc tiếp

No comments:

Post a Comment