Sunday, September 11, 2016

Chiến thuật hạ thành Ngọc Hồi của quân Tây Sơn

Nguyễn Văn Nghệ         Chiến thắng Ngọc Hồi vào ngày mùng 5 Tết năm Kỷ Dậu (1789) được sử sách ghi lại có sự khác biệt nhất định.   – Hoàng Lê nhất thống chí        Tác phẩm Hoàng Lê nhất thống chí đã mô tả lại chiến thuật đánh chiếm thành Ngọc Hồi của … Đọc tiếp

No comments:

Post a Comment