Sunday, September 4, 2016

Giao Châu thời Tiền Lý

Đặng Thanh Bình Tôi đã có những nhận thức lờ mờ về nhà Tiền Lý, cho đến khi đọc Việt Nam khai quốc của học giả K W Taylor, thì nhận thức đã trở nên sáng rõ hơn, tôi sẽ trình bày trong bài viết này. Trong bài Khảo sát dòng họ Lý từ khởi nguồn … Đọc tiếp

No comments:

Post a Comment