Monday, September 5, 2016

Ngoại thương Pháp – Việt qua Châu bản triều Minh Mệnh

Giáng Hoa – Thu Hường Châu bản triều Nguyễn trên thực tế là một kho tài liệu lưu trữ các văn thư hành chính của vương triều Nguyễn. Hơn 100 năm tồn tại của nhà Nguyễn, khối châu bản đồ sộ đã được hình thành. Đây là nguồn sử liệu quý và là cơ sở … Đọc tiếp

No comments:

Post a Comment