Thursday, September 8, 2016

Nỗi ám ảnh Bài-Việt tại Cambodia

Nhà sư đốt cờ Việt Nam bằng giấy trong cuộc biểu tình trước đại sứ quán Việt Nam tại Phnom Penh (8/10/ 2014) Tác giả Tim Frewer Đàm Hà Khánh dịch Xu hướng bài Việt đang thống trị đất nước Cambodia, ngay cả giữa những nhóm NGO (Tổ chức phi chính phủ) và các tổ chức chính … Đọc tiếp

No comments:

Post a Comment