Sunday, September 18, 2016

Quá trình khai phá Đồng Nai- Gia Định thời Chúa Nguyễn

Hoa Anh Đào Thế kỷ XVII – XVIII chiếm một vị trí độc đáo trong dòng chảy của lịch sử Việt Nam bởi nó chứa đựng một biến cố to lớn, sâu sắc về sự phát triển lãnh thổ và văn hóa của dân tộc ta. Đằng sau sự ly khai của một dòng họ … Đọc tiếp

No comments:

Post a Comment