Sunday, September 4, 2016

Từ Sơn và Tiên Du xưa

Khổng Đức Thiêm   Ngày nay, Từ Sơn và Tiên Du thuộc tỉnh Bắc Ninh, phía bắc hai huyện, thị giáp huyện Yên Phong và thành phố Bắc Ninh, phía đông Tiên Du giáp huyện Quế Võ, phía nam và tây nam Tiên Du giáp huyện Thuận Thành và huyện Gia Lâm, phía tây Từ … Đọc tiếp

No comments:

Post a Comment