Tuesday, October 18, 2016

Đất đai Việt Nam bị Trung Hoa xâm chiếm

Vũ Ngự Chiêu Vị thế địa lý chính trị Việt Nam khiến người Việt luôn mong mỏi và tìm cách duy trì chính sách ngoại giao hòa bình, thân hữu với các liên bang Á Châu, nhất là hai nước Trung Hoa và Đài Loan. Nhưng tình hữu nghị có giới hạn của nó. Những … Đọc tiếp

No comments:

Post a Comment