Tuesday, October 18, 2016

” Dụ Chư Tỳ Tướng Hịch Văn” Của Trần Quốc Tuấn

Nguyễn Mạnh Hùng Dụ chư tỳ tướng hịch văn là một trong số không nhiều tác phẩm có khả năng vượt qua giới hạn của thời gian và không gian, một tác phẩm không chỉ có giá trị lịch sử mà còn mang ý nghĩa hiện đại, ý nghĩa thời sự, bởi nó không phải … Đọc tiếp

No comments:

Post a Comment