Wednesday, October 12, 2016

Lịch Kiến Tý trên mặt trống đồng Ngọc Lũ

Viên Như   I. CƠ SỞ CĂN BẢN CỦA LỊCH ÂM HAY RUỘNG LỊCH. Hà đồ – TTBQ – Vô cực. Lịch Âm lấy căn bản từ Dịch học, cụ thể là Hà đồ và Lạc thư. Ở trên tôi đã trình bày cách người xưa ghi lại lý số Hà đồ thông qua hình … Đọc tiếp

No comments:

Post a Comment