Wednesday, October 12, 2016

Nhìn lại chiến thắng xuân 1789 [kỷ Dậu]

Vũ Ngự Chiêu & Hoàng Đỗ Vũ Quang Trung Nguyễn Huệ (1752-1792) và nhà Tây Sơn (1778-1802) là một thí dụ tiêu biều của lối viết sử một chiều trong khối sử văn cổ điển. Các tác giả thường chọn một phe để tái dựng giai đoạn lịch sử này, chẳng hạn, như “sử mệnh cách … Đọc tiếp

No comments:

Post a Comment