Thursday, October 20, 2016

Về chế độ mẫu quyền thời cổ ở Việt Nam

Tác giả: Lê Minh Khải Người dịch: Hoa Quốc Văn Tôi vẫn đang đọc các công trình khẳng định rằng có một xã hội mẫu quyền ở đồng bằng sông Hồng trong thời điểm nào đó ở thời viễn cổ sau đó được thay thế bởi một hệ thống phụ quyền và tôi vẫn tự … Đọc tiếp

No comments:

Post a Comment