Wednesday, November 23, 2016

Bình Lục xưa

  Hội Đình Làng Thanh Nghĩa-Đồn Xá-Bình Lục-Hà Nam Khổng Đức Thiêm Bình Lục là huyện nằm ở đồng bằng châu thổ sông Hồng, thuộc về phía đông nam tỉnh Hà Nam; phía nam giáp huyện Ý Yên, Vụ Bản và phía đông giáp huyện Mỹ Lộc của tỉnh Nam Định; phía bắc giáp huyện … Đọc tiếp

No comments:

Post a Comment