Sunday, November 20, 2016

Câu Nói: “Quân Xử Thần Tử… Phụ Xử Tử Vong…” Là Của Nho Gia Hay Pháp Gia?

Nguyễn Văn Nghệ  Khi tôi còn ngồi trên ghế nhà trường, mỗi khi phê phán Nho giáo và chế độ phong kiến, thầy cô thường đem câu nói: “ Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung; Phụ xử tử vong, tử bất vong bất hiếu” (Vua khiến bề tôi chết mà bề tôi không chết … Đọc tiếp

No comments:

Post a Comment