Thursday, November 17, 2016

Kho tàng chôn giấu trong Đại Nội, sự thật hay tin đồn?

Võ Hương An Đại Nội ở đâu? Người Huế quen gọi nơi này là Đại Nội, sách vở và người nơi khác gọi là hoàng thành. Cơ sở vật chất của Kinh đô Huế xưa do Nhà Nguyễn xây dựng gồm Kinh thành Huế, bên trong có Đại Nội; trong Đại Nội có Tử Cấm … Đọc tiếp

No comments:

Post a Comment