Sunday, November 20, 2016

So sánh tín ngưỡng Việt Mường (bài 3)

Đặng Thanh Bình Tín ngưỡng thờ mẫu và tổ tiên Giống như câu hỏi về sự tồn tại của chế độ mẫu hệ và các bằng chứng ở bài trước, trong bài này chúng ta cũng phải đặt ra một câu hỏi không kém phần nghiêm túc và quan trọng: Vật tổ của người Mol … Đọc tiếp

No comments:

Post a Comment