Thursday, November 24, 2016

Tên Húy của vua Gia Long là Anh hay Ánh?

Võ Hương An Hầu như người Việt Nam nào có bước chân tới trường, qua ngưỡng cửa trung học (cấp 2)  cũng ít nhiều biết được tên thật của vua Gia Long (1802-1819) , người khai sáng triều Nguyễn, là Ánh – Nguyễn Phúc Ánh. Thế nhưng Nguyễn Phúc Tộc Thế Phả (sẽ gọi tắt … Đọc tiếp

No comments:

Post a Comment