Monday, January 2, 2017

Bàn về “Vu” và “Vu thuật” trong dân gian thời Lưỡng Hán

Mã Tân Hoàng Phương Mai dịch 1. Sự hưng thịnh của hiện tượng “vu chúc” 巫 祝 thời Lưỡng Hán. “Vu” là những người thời xưa chuyên hành nghề cầu đảo, bói toán, chiêm tinh và dùng dược liệu để cầu phúc trừ tai, chữa trị bệnh tật cho con người. Trên thực tế, họ … Đọc tiếp

No comments:

Post a Comment