Thursday, January 12, 2017

Cái nhìn của người xưa về Đảng phái

Nguyễn Văn Nghệ Tôi có một người bạn vong niên trước năm 1954 là đảng viên đảng cộng sản Việt Nam. Trên chiến khu ông được phân công phụ trách về báo chí,  trong một lần nói chuyện với tôi về đảng này, phái nọ, ông đã dẫn lời Mao Trạch Đông:“ Đảng ngoại vô … Đọc tiếp

No comments:

Post a Comment