Friday, January 6, 2017

Lịch sử hình thành các cửa ô ở kinh thành Thăng Long

PGS.TS. Nguyễn Tá Nhí  Viện Nghiên cứu Hán Nôm Cửa ô là một từ trong tiếng Việt, các sách Từ điển tiếng Việt hiện đại đều có lập mục từ này và giải thích là nơi tiếp giáp giữa vùng nội thành và ngoại thành. Sách Từ điển tiếng Việt do Nhà xuất bản Khoa học … Đọc tiếp

No comments:

Post a Comment