Monday, January 23, 2017

Nguồn gốc danh xưng các triều đại Trung Quốc

Huỳnh Chương Hưng    Lịch sử của Trung Quốc lâu đời, các triều đại trị vì cũng nhiều, việc đầu tiên phải làm của những vị sáng nghiệp ra triều đại, đó là xác lập quốc hiệu (danh xưng triều đại). Quốc hiệu là xưng hiệu của một quốc gia. Trong Sử kí – Ngũ … Đọc tiếp

No comments:

Post a Comment