Friday, January 6, 2017

Những phái đoàn sứ bộ triều Nguyễn đi sứ triều Thanh

  Hoàng Thị Phương Mai Từ trước đến nay đã có khá nhiều học giả quan tâm tìm hiểu và đưa ra số liệu cụ thể về các đoàn sứ bộ triều Nguyễn sang nhà Thanh, tiêu biểu trong số đó phải kể đến một số công trình và bài viết sau: Các sứ bộ … Đọc tiếp

No comments:

Post a Comment