Thursday, February 16, 2017

Chức quan của Nguyễn Trãi và vị thế của ông trong triều đình Nhà Lê

Đinh Khắc Thuân Nguyễn Trãi – người anh hùng dân tộc, huân nghiệp của ông gắn liền với sự nghiệp vệ quốc vĩ đại của dân tộc Việt Nam thế kỷ XV. Cống hiến của Nguyễn Trãi trong sự nghiệp vệ quốc này vô cùng lớn lao, song lẽ cuộc đời công danh của ông … Đọc tiếp

No comments:

Post a Comment