Tuesday, February 28, 2017

Ngô Đình Nhu – Nhà lưu trữ Việt Nam thời kì 1938-1946

Đào Thị Diến Từ trước tới nay, chúng ta chỉ biết tới nhân vật Ngô Đình Nhu (1910-1963) với những hoạt động của ông trong lĩnh vực chính trị. Cuộc đảo chính cuối năm 1963 ở miền Nam Việt Nam đã chấm dứt chế độ “gia đình trị” của anh em nhà họ Ngô. Đã … Đọc tiếp

No comments:

Post a Comment