Saturday, February 25, 2017

Quyền tự do hội họp và hiệp hội theo Liên Hiệp Quốc

Maina Kiai Báo cáo của Báo cáo viên đặc biệt về quyền tự do hội họp và hiệp hội Maina Kiai trình lên Hội đồng Nhân quyền nêu bật những điểm được coi là “thực hành tốt, bao gồm các mô hình và kinh nghiệm ở các nước, thúc đẩy và bảo vệ các quyền … Đọc tiếp

No comments:

Post a Comment