Tuesday, February 28, 2017

Vài kiến nghị khi viết lại Sách giáo khoa Lịch Sử

 Lê Văn Tích          Lịch sử nói riêng và khoa học xã hội nói chung là những kiến thức căn bản để hình thành nhân cách và tư tưởng cho học sinh. Việc tôn trọng sự thật lịch sử khách quan, trung thực là yêu cầu tối thiểu trước khi nói đến … Đọc tiếp

No comments:

Post a Comment