Sunday, April 23, 2017

Địa danh “Thọ Xương” ở đâu?

    Tôn Thất Thọ             Từ trước đến nay đã có rất nhiều bài viết thảo luận về địa danh Thọ Xương, cũng như nguồn gốc của hai câu ca dao liên quan đến địa danh này, bởi lẽ nó đã xuất hiện trong cả hai câu, một ở Huế và một ở Hà … Tiếp tục đọc

No comments:

Post a Comment