Friday, April 7, 2017

Văn minh phương Tây: Thời Trung Cổ

GS. Eugen Weber Lê Quỳnh Ba biên tập I . Thời Trung Cổ  (TK 4 và 5 – TK 14 và 15, khoảng 1000 năm)   Trong thời kỳ mông muội, con người lo giải quyết những vấn đề trước mắt như đánh bại kẻ thù; xây dựng lại 1 nền kinh tế; làm sao để … Tiếp tục đọc

No comments:

Post a Comment