Sunday, June 11, 2017

Lịch sử quan hệ quốc tế cổ đại (bài 2)

PHẦN 2: LỊCH SỬ QUAN HỆ QUỐC TẾ TRUNG ĐÔNG CỔ ĐẠI Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa 1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN VÀ ĐẶC ĐIỂM CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI TRUNG ĐÔNG  TỪ THẾ KỈ XXX – IV TRƯỚC CÔNG NGUYÊN 1.1 Điều kiện tự nhiên và dân cư ở … Tiếp tục đọc

No comments:

Post a Comment