Wednesday, June 28, 2017

Quân đội đế chế Trung Hoa cuối kỳ trung đại

Lê Tùng Dương chuyễn ngữ và biên tập GIỚI THIỆU Đây là tập cuối cùng trong bộ năm tập phác thảo lịch sử quân sự Trung Quốc. Do công chúng ở các quốc gia phương Tây không được tiếp nhận mảng lịch sử này nên họ cho rằng do những tác động của một nền … Tiếp tục đọc

No comments:

Post a Comment