Tuesday, June 27, 2017

Số phận chữ nghĩa trong những chế độ chuyên chế

Đào Ngọc Phong            Chữ nghĩa là phương tiện độc đáo của loài người để biểu tỏ ý nghĩ tình cảm về những hiện tượng đời sống thiên nhiên và xã hội. Gọi là độc đáo, vì loài vật chỉ có thể dùng những dấu hiệu thân xác hay những tiếng kêu đơn điệu. Con … Tiếp tục đọc

No comments:

Post a Comment