Tuesday, June 27, 2017

Thiền Sư Vạn Hạnh và sứ mệnh lịch sử

Đào Ngọc Phong Thiền Sư Vạn Hạnh ( sinh khoảng năm 937–mất khoảng năm 1018 ) là một tu sĩ Phật giáo từng được sử sách thừa nhận đã giữ vai trò chủ chốt trong cuộc “đảo chánh” êm ả, không đổ máu đưa Lý Công Uẩn lên ngôi vua lập nên vương triều nhà … Tiếp tục đọc

No comments:

Post a Comment