Wednesday, June 28, 2017

Thiết Phủ Đồ, một đơn vị thiết kỵ của Kim quốc

Lê Tùng Dương chuyễn ngữ và biên tập Họ là một đơn vị huyền thoại, những kị binh được trang bị khôi giáp nặng nề nhất trong lịch sử Trung Hoa. Được biết dưới cái tên “Thiết Phù Đồ” (铁浮屠), đây là một công cụ đắc lực của Kim quốc, tham gia hàng chục trận … Tiếp tục đọc

No comments:

Post a Comment