Friday, June 9, 2017

Tình thế của một dân tộc vay mượn (bài 2)

Lê Văn Tích Trở lại với câu chuyện lịch sử, khi nước ta từng bước, đến chỗ hoàn toàn rơi vào tay thực dân Pháp (1862 -1883). Có không ít lần, các cuộc khởi nghĩa của “dân đen” làm cho Pháp phải lao đao, khốn đốn (chiến thắng Cầu Giấy hai trận năm 1873 và … Tiếp tục đọc

No comments:

Post a Comment